BVR Mutatie-onderhoud

Suijkerbuijk Bouw & Services BV onderhoudt woningen tijdens een mutatieperiode in leegstand, maar ook in bewoonde situatie. In toenemende mate gebeurt dit met behulp van langlopende onderhoudscontracten, waarbij de mutatie- en onderhoudswerkzaamheden middels een tablet en een mobiele buitendienstapplicatie in de woning, dus op locatie, worden geïnventarsieerd en gespecificeerd. De koppeling met vaste tariefafspraken zorgt ervoor dat corporaties nog dezelfde dag een overzicht krijgen van de te verrichten werkzaamheden en kosten.

Meer huuropbrengsten door kortere leegstand

Bij mutaties in onbewoonde woningen zijn de start- en opleverdata zeer belangrijk. Een kortere leegstand betekent namelijk een hogere doorlooptijd, waardoor meer huuropbrengsten gegenereerd kunnen worden. Wanneer de woningen bewoond zijn, dient met de bewoners rekening te worden gehouden. Het team van onderhoudsmensen is bij bewoners graag gezien vanwege hun orde en netheid, kwaliteit, vakmanschap en hun juiste benadering van opdrachtgever en huurders. Net zo belangrijk, of mogelijk nog belangrijker, is de afhandeling van de werkzaamheden. Suijkerbuijk Bouw & Services BV biedt opdrachtgevers de zekerheid dat de werkzaamheden binnen een aaneengesloten periode worden verricht.