BVR Meer⁠jaren­ on⁠der⁠⁠houd

Het belang van meerjarenonderhoud is groot, want goed beheer van vastgoed en gedegen gebouwonderhoud leiden tot een langere technische levensduur en daarmee dus ook tot lagere onderhoudskosten. Het is dan ook verstandig om voor een gebouw een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) te (laten) maken. Zo’n plan geeft namelijk inzicht in de onderhoudsgevoelige onderdelen en de te verwachten kosten die daar mee gemoeid zijn. Zowel bouwkundige als installatietechnische elementen worden in het plan opgenomen en uiteraard afgestemd op de wensen van opdrachtgever/gebruiker. Deze bepaalt tevens het conditieniveau waarop het gebouw dient te worden onderhouden. Het uiteindelijke MJOP wordt daarop afgestemd.

Begroting en planning meerjarenonderhoud

Een MJOP bestaat uit een meerjarenonderhoudsbegroting en een planning voor een periode van 10, 15 jaar of langer. Hierdoor is het mogelijk bij het te voeren onderhoudsbeleid met de toekomstige onderhoudskosten rekening te houden. Wanneer namelijk in een bepaald jaar de onderhoudskosten hoog dreigen uit te vallen, kan daar op worden ingespeeld door vroegtijdig budget vrij te maken of te reserveren, dan wel onderhoudswerkzaamheden aan te passen of te verschuiven. Zo worden onaangename ‘verrassingen’ voorkomen.

NEN 2767 Conditiemeting

Om goed en gedegen onderhoud te kunnen verrichten, wordt eerst de conditie van het te onderhouden gebouw gemeten. De inspectie die hiervoor nodig is, wordt uitgevoerd door onderhoudsdeskundigen van Suijkerbuijk Bouw & Services BV. De kwaliteitsbepaling, d.i. de staat van onderhoud van het gebouw, c.q. van de woning(en), geschiedt met de methode ‘NEN 2767 Conditiemeting’. Hierbij wordt aan elk te beoordelen element een kwaliteitscode toegekend, waarna de gewogen kwaliteit van het gebouw (vastgesteld gemiddelde) wordt berekend. De door de opdrachtgever gewenste kwaliteit wordt hiermee vergeleken. Deze manier van werken maakt van de conditiemeting een relevant en objectief hulpmiddel voor het toetsen en onderbouwen van het vastgoedbeleid van een organisatie.

Bekijk hier de folder voor meer info over meerjarenonderhoud, -planning en -begroting.

Folder MJOP