Inno Concept Bou⁠wen

Inno Concept Bouwen werd ontwikkeld als reactie op de traditionele manier van bouwen en is gebaseerd op kwaliteit, samenwerking en efficiency. Het optimaliseren van deze drie onderdelen biedt zekerheid in bouwproces, doorlooptijd, budget en kwaliteit. Het resultaat is een hoger rendement voor alle betrokkenen, omdat wordt samengewerkt als gelijkwaardige partners.

Openheid, vertrouwen en gelijkwaardigheid

Waar de bouwbranche doorgaans niet uitblinkt in transparantie en integriteit, ontleent ICB haar bestaansrecht juist aan openheid, wederzijds vertrouwen en gelijkwaardigheid. Deze werkwijze annex attitude is met name terug te vinden in de onderlinge samenwerking tussen (bouw)partners binnen de bouwketen. Naast opdrachtgever en hoofdaannemer zijn dit ook de architect, constructeur, adviseurs, bouwspecialisten/onderaannemers en leveranciers. Niet voor niets vormt ketenintegratie de rode draad binnen ICB en worden aan ICB-partners hoge en specifieke eisen gesteld.

Minimale miscommunicatie en faalkosten

Binnen de samenwerking worden alle bij de bouw betrokken bouwgegevens (ontwerp, bestek, tekeningen, inkoop, afspraken over samenwerken, etc.) gebundeld en geïntegreerd in één definitief plan. Miscommunicatie en faalkosten worden daardoor tot een minimum beperkt. Ook neemt zo het uiteindelijke bouwproces aanzienlijk minder tijd in beslag.

De kracht van ICB zit voor een belangrijk deel in de gunstige prijs/kwaliteitverhouding die wordt bereikt door minder fouten te maken als gevolg van beter overleg en optimaal gebruik van elkaars expertise.

Dit is mede mogelijk dankzij de bouwkundige en installatietechnische inbreng van alle partners binnen het Building Information Model (BIM). Hierdoor behoren ’verrassingen’ (op de bouwplaats) tot het verleden.