Bouw

De gezamenlijke expertise van de werkmaatschappijen en facilitaire afdelingen maakt van BVR Groep BV een allround en fullservice bedrijf. Waar BVR Bouw BV zich met name op de grote(re) nieuwbouwprojecten toelegt, ontfermen Rasenberg Bouw BV, BVR Bouw Gorinchem BV en Suijkerbuijk Bouw & Services BV zich over de meer kleinschalige projecten. Alle werkmaatschappijen zijn in zowel de woning- als utiliteitsbouw actief. Daarnaast voert Rasenberg Bouw BV vrij specifieke werkzaamheden uit voor NS en ProRail en geldt hetzelfde voor BVR Bouw Gorinchem BV ten aanzien van de energiebedrijven Stedin, Joulz, TenneT en Eneco. Dankzij de complete dienstverlening, de hoge kwaliteit van producten en de optimale nazorg, beschikt BVR Groep BV bovendien over een sterke marktpositie. Dit maakt de bouwgroep tot een ervaren en solide bouwpartner.

Woningbouw

Als ervaren bouwer heeft BVR Groep BV de meest uiteenlopende woningbouwprojecten gerealiseerd, variërend van nieuwbouw en herstructurering van complete woonwijken tot renovatie, stadsvernieuwing en inbreiding. Ook de combinatie van woningbouw met kantoren, commerciële ruimten en (ondergrondse) parkeervoorzieningen is in toenemende mate aan de orde.

BVR Woonplan

Om aan de vraag naar betaalbare woningen tegemoet te komen heeft BVR Groep BV een woningbouwconcept ontwikkeld om kwaliteitswoningen te bouwen tegen zo laag mogelijke realisatiekosten en daarbij aan te blijven sluiten op de wensen van de woonconsument. Dankzij dit uitgekiende woonplan is BVR Groep BV in staat om een duurzame, veilige en comfortabele woning te realiseren tegen een zeer betaalbare kostprijs in een zo kort mogelijke realisatieperiode. Het BVR Woonplan biedt hiermee een passende oplossing voor zowel de koop- als huursector. Iedere woning uit het BVR Woonplan kenmerkt zich bovendien door een uitgekiend en eigentijds basisontwerp met een variatie aan architectuurstijlen. BVR Woonplan staat voor een alles-behalve-standaardwoning voor een standaardprijs.

Utiliteitsbouw

Door voortdurend naar passende projectoplossingen te zoeken, is het aantal branches waarvoor utiliteitsbouwprojecten gerealiseerd zijn legio. Diverse kantoorgebouwen, fabriekshallen, productieruimten, loodsen, maar ook commerciële units, winkels, zorginstellingen, sportcentra, scholen, showrooms en (ondergrondse) parkeergarages, zijn daarvan het levende bewijs. Indien gewenst, worden projecten ook turn-key opgeleverd.

Werken voor NS en ProRail

Binnen BVR Groep BV verricht Rasenberg Bouw BV vrij specifieke werkzaamheden voor NS en ProRail. Kijk voor meer informatie over deze werkmaatschappij op www.rasenbergbouw.nl.

Werken voor energiebedrijven

Met de start van BVR Bouw Gorinchem BV in oktober 2015 breidde BVR Groep BV zowel werkgebied als expertise uit. Want naast talloze woningbouw-, utiliteitsbouw- en renovatieprojecten is deze werkmaatschappij een andere belangrijke groep opdrachtgevers van dienst: de energiebedrijven Stedin, Joulz, TenneT en Eneco. Daarmee behoort BVR Bouw Gorinchem BV tot de selecte groep bouwbedrijven waar energiebedrijven mee samenwerken. Naast hoge eisen op het gebied van onder andere veiligheid is bovendien specifiek vakmanschap een must. Bovendien zijn werkwijze en plan van aanpak medebepalend voor het wel of niet verwerven van opdrachten.

Werken voor energiebedrijven