Bedrijfsprofiel

Dankzij ruime ervaring en grote kennis van de markt heeft BVR Groep BV een sterke positie opgebouwd. Als partner is de bouwgroep niet zelden de stuwende kracht achter grootschalige en complexe projecten.

Maximale flexibileit en betaalbare kwaliteit

Door de jaren heen heeft het bedrijf zich bovendien laten zien als een onderneming die vernieuwing en innovatie aanwendt om de hoogste kwaliteit in product, dienstverlening, organisatie, veiligheid en duurzaamheid te realiseren. Dit neemt echter niet weg dat de bouwnijverheid complex is en blijft, omdat de hoeveelheid mogelijkheden en varianten alsmaar toeneemt. Om die reden biedt BVR Groep BV een aantal conceptuele oplossingen. Dit gebeurt door niet te denken in producten, maar in concepten, waardoor maximale flexibileit en betaalbare kwaliteit wordt gegarandeerd.

BVR Plus en ICB

De basis voor conceptueel opereren vormt het door BVR Groep BV zelf ontwikkelde Inno Concept Bouwen (ICB). Deze innovatieve procesbewaker staat naast kwaliteit, samenwerking en efficiency ook voor de ontwikkeling van BVR Plus. Hiermee worden kant-en-klare oplossingen geboden op het gebied van wonen, duurzaamheid en renoveren. Zo zorgen WOON+, DUBO+ en RENO+ voor een toegevoegde waarde die zich uit in dienstverlening, commitment, kennis en ervaring.

Kwaliteit

Om aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid te voldoen, besteedt BVR Groep BV ruime aandacht aan de optimalisering van certificeringen en erkenningen. Dat gebeurt onder meer door de inzet van een eigen ‘Adviseur Energie en Duurzaamheid’. Daarnaast beschikt BVR Groep BV over de volgende certificaten: ISO 9001, ISO 14001, VCA**, CO2 Prestatieladder niveau 5, BTR en Bewuste Bouwers. Bovendien werkt de  bouwgroep met duurzaam geproduceerd hout, is de bouwgroep Erkend Leerbedrijf (Volandis en SBB) en aangesloten bij de Stichting Klantgericht Bouwen. Verder is het dankzij een eigen BREEAM-expert mogelijk de BREEAM NL richtlijn als ondersteuning van het bouwproces in te zetten.

Missie

BVR Groep BV wil voor al haar opdrachtgevers meer onderscheidend, klantgericht en duurzaam zijn dan collega-aanbieders. Dit vereist correct, efficiënt en open zaken doen, alsook innovatief opereren en goed naar opdrachtgevers luisteren. Intern is daarom van een sterk op de individuele medewerker geënt personeelsbeleid sprake waarbij kwaliteit en betrouwbaarheid een hoge prioriteit genieten. Van BVR-medewerkers mag dan ook worden verwacht dat zij pro-actief, vakbekwaam, klantvriendelijk en teamspeler zijn.

Visie

In een branche waarin de concurrentie groot is en de prijs een belangrijke en vaak doorslaggevende rol speelt, is onderscheidend vermogen een absolute vereiste. Daarom hanteert BVR Groep BV een brede, allround aanpak waarin zowel de ontwikkeling en bouw als het onderhoud van projecten vanuit één centrale regie gestalte krijgen. Samen met de vooruitstrevende en dienstverlenende manier van werken vormt dat de basis voor een moderne en compacte organisatie met korte lijnen waarin hedendaags management zorgt voor houvast en duidelijkheid. Onderscheidend vermogen is echter geen vanzelfsprekendheid. Het vergt kennis van zaken, vertrouwen, investeringsbereidheid, de juiste mensen, alsook lef en creativiteit.

BVR Groep BV richt zich de komende jaren op de volgende vijf hoofdzaken: risicospreiding, onderscheidenheid, continuïteit, partnerships en duurzaamheid.

Bedrijfscode

De Bedrijfscode die BVR Groep BV hanteert is opgesteld door de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid. Doelstelling hiervan is om het imago van de bouwbranche te verbeteren. In de Bedrijfscode zijn gedragsregels voor de bouw opgenomen aangaande het ontvangen en verstrekken van ‘giften’ in de ruimste zin des woords. BVR Groep BV onderschrijft de gedragsregels uit de Bedrijfscode en is aangesloten bij de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB).