BVR Groep BV presenteert  Jaarverslag 2017

Voor de vijfde keer op rij, sinds de start in 2013, schrijft BVR Groep BV zwarte cijfers. Met een omzetstijging van 37,5 naar 53,1 miljoen euro (41%!) en een nettowinst van 478.000 euro kan de directie van BVR Groep BV met tevredenheid terugkijken op het afgelopen jaar. Aangezien eenzelfde omzet wordt verwacht voor 2018 zien ook de toekomstperspectieven er positief uit. De stijgende lijn voert voor een belangrijk deel terug naar het economisch herstel in de bouwnijverheid. De aantrekkende woningmarkt zorgde voor een grotere productie van het aantal nieuwe woningen en appartementen, alsook voor een groter bouwvolume op het gebied van onderhoud en renovatie. Terwijl daarnaast het aantal eigen projecten gestaag groeide, zagen ook de nodige utiliteitsbouwprojecten het levenslicht.

Eigen projecten
Met de toename van het aantal eigen projecten komt BVR Groep BV tegemoet aan de strategische doelstellingen die voor 2014-2019 zijn geformuleerd. Namelijk het genereren van meer partnerprojecten en het positioneren van de bouwgroep als organisatie die alle onderdelen van het bouwproces aan kan bieden, al dan niet in combinatie met het zelf ontwikkelde Inno Concept Bouwen dat door betere samenwerking met bouwpartners en de toepassing van BIM-techniek in een snellere bouwtijd, betere kwaliteit en meer rendement resulteert. Om eigen projecten te genereren, is het kunnen aankopen van gronden en gebouwen een belangrijke voorwaarde. Daartoe worden diverse langlopende contacten onderhouden met vermogende particulieren en beleggingsmaatschappijen die in de productgroepen van BVR Groep BV geïnteresseerd zijn.

Thema: Vastgoedontwikkeling en Gebiedsontwikkeling
Het thema van het jaarverslag 2017 is ‘Vastgoedontwikkeling en Gebiedsontwikkeling’. Dit thema borduurt voort op het thema van het vorige jaarverslag: transformeren. Niet zelden is de transformatie van een bestaand gebouw namelijk onderdeel van een project waarin vastgoed- en gebiedsontwikkeling geïntegreerd worden. De reeds opgeleverde Nieuwe LTS in Dordrecht is zo’n voorbeeld, maar ook de lopende projecten De Ambachtsschool, De Ambachtshoven en Mariadal in Roosendaal laten zien dat BVR Groep BV in toenemende mate op dit gebied actief is. Het thema is gekozen met het oog op de orderportefeuille en het aantal op stapel staande vergelijkbare projecten.

Mariadal
Een van de belangrijkste wapenfeiten in 2017 was in oktober van dat jaar de verwerving van de herontwikkeling en transformatie van het monumentale klooster Mariadal, inclusief de gebiedsontwikkeling van de aangrenzende, eveneens monumentale tuin. Aan de verwerving ging een herontwikkelingsplan vooraf. Doorslaggevend in het BVR-voorstel was de mix van wonen, zorg en horeca. Zo staan in het klooster wonen en zorg centraal en worden in de kapel culturele en maatschappelijke functies gecombineerd. In de binnentuin komt een proeftuin (Stroomgaard) voor innovaties op het gebied van o.a. energietransitie en duurzaamheid. Het project omvat 22 woningen die middels transformatie in het klooster gebouwd gaan worden en 51 nieuwbouwwoningen die in de tuin gesitueerd zijn.

Toekomst
Toekomstgericht denken en doen, is BVR Groep BV niet vreemd. Zo hebben ICT, (her)certificeringen en erkenningen, ICB en de toepassing van BIM-techniek, de samenwerking met bouwpartners en beleggers, acquisitie, alsook de relatie en goede verstandhouding met de medewerkers, een zeer hoge prioriteit. Naast de realisatie hierbij van omzet en winst staat de continuïteit van BVR Groep BV wederom centraal.

Een van de trends binnen duurzaam bouwen is de aandacht voor circulair bouwen en circulaire economie. Ook BVR Groep BV is hiermee aan de slag gegaan en zal in 2018 een eerste project op dit gebied realiseren. Het vertrouwen van opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers, relaties en medewerkers in BVR Groep BV bleef ook in 2017 onveranderd groot. Met een zeer goed gevulde orderportefeuille voor 2018 ziet de bouwgroep de toekomst positief tegemoet. De meerjarenvisie en de daaruit voortvloeiende strategische doelstellingen op het gebied van stabiliteit, vernieuwing en samenwerking vormen met inachtneming van een paar kleine bijstellingen ook in 2018 de basis voor de bedrijfsvoering. 2017 was een jaar waarin BVR Groep BV kans zag de economische crisis achter zich te laten en verder te bouwen aan de verbetering van de marktpositie. Het beleid is erop gericht die lijn in 2018 door te trekken. Bij voorkeur in samenhang met (vaste) bouwpartners!