jaarverslag-BVR-2016

BVR Groep BV presenteert  Jaarverslag 2016

Met een omzetstijging van 28,8 naar 37,5 miljoen euro (30%!) en een netto-winst van 216.000 euro schrijft BVR Groep BV na de start in 2013 voor de vierde keer op rij zwarte cijfers. Desondanks gaat 2016 de geschiedenis in als een opmerkelijk jaar, omdat de omzet vooral in de tweede helft van het jaar werd gerealiseerd. Met deze gang van zaken werd tevens de basis gelegd voor een verdere groei van de omzet voor dit jaar. Gelet namelijk op de orderportefeuille kan zelfs gesproken worden van een forse groei in 2017. Een tweede belangrijke ontwikkeling betreft de toename van het aantal eigen projecten en in dat verlengde de oprichting van een nieuwe werkmaatschappij: BVR VastgoedOntwikkeling. De directie van BVR Groep BV kijkt daarmee niet alleen tevreden terug naar 2016, maar ziet tevens 2017 positief tegemoet.

BVR VastgoedOntwikkeling BV
Na de overname van Rasenberg Bouw BV in 2014 en BVR Bouw Gorinchem BV in 2015 kende ook 2016 een uitbreiding van de bouwgroep: BVR VastgoedOntwikkeling BV. Mede door de gestage groei van het aantal eigen projecten zag deze nieuwe en tevens vijfde werkmaatschappij op 21 december 2016 het levenslicht. BVR VastgoedOntwikkeling BV komt in de plaats van de afdeling Acquisitie & Ontwikkeling. Hiermee heeft BVR Groep BV het bestaande groepsaanbod (woningbouw, utiliteitsbouw, meerjaren onderhoud en renovatie/restauratie) nu ook op het gebied van projectontwikkeling geformaliseerd.

Eigen projecten
De toename van het aantal eigen projecten is mede het gevolg van het streven om projecten vanuit een totaalbouwconcept (ontwerp, engineering, bouw, onderhoud én financiering) te benaderen en aan te pakken. De nauwere samenwerking met o.a. beleggers en andere financiers ligt hieraan ten grondslag. Met de toename van het aantal eigen projecten komt BVR Groep BV tegemoet aan de strategische doelstellingen die voor 2014-2019 zijn geformuleerd. Namelijk het genereren van meer partnerprojecten en het positioneren van de bouwgroep als organisatie die alle onderdelen van het bouwproces aan kan bieden, al dan niet in combinatie met het zelf ontwikkelde Inno Concept Bouwen dat door betere samenwerking met bouwpartners en de toepassing van BIM-techniek in een snellere bouwtijd, betere kwaliteit en meer rendement resulteert.

Huisvesting
Met het eigen bedrijfspand aan de Ettenseweg 48 te Roosendaal beschikt BVR Groep BV over uitstekende huisvesting. In het in 2015 aangekochte en gerenoveerde, eigentijdse pand werd eind 2016 begonnen met de realisatie van een uitbreiding. Naast BVR Groep BV, BVR VastgoedOntwikkeling BV, BVR Bouw BV en Suijkerbuijk Bouw & Services BV gaat vanaf april 2017 namelijk ook het tot dan in Breda gevestigde Rasenberg Bouw BV vanuit Roosendaal opereren. BVR Bouw Gorinchem BV blijft gevestigd aan Avelingen-West 49 te Gorinchem.

Transformeren
Het jaarverslag kreeg als thema mee: Transformeren | Een tweede leven voor bestaande gebouwen. Met de eigen ontwikkeling en realisatie van de ‘Nieuwe LTS’ in Dordrecht werd een nieuwe weg ingeslagen die het hergebruik van bestaande (school-/kantoor)gebouwen centraal stelt. De omvorming van dergelijke (niet meer in gebruik zijnde) gebouwen naar appartementen en woningen is goed voor meer dan de helft van de omzet van BVR Groep in 2016 die voor zo’n 80% bestaat uit eigen projecten. In navolging van alle lopende transformatieprojecten zijn inmiddels ook op diverse andere locaties gesprekken gaande over soortgelijke projecten.

Hoogtepunten
In 2016 waren er diverse hoogtepunten. Grote projecten die BVR Bouw BV in 2016 startte en/of opleverde, waren het Da Vinci College en Woonzorgvoorziening ‘t Zand in Roosendaal, Study Studio Park Breda Alpha (224 studentenappartementen), het zorgproject Statenhof in Leiden en Retailpark Den Bosch (1e fase).

Suijkerbuijk Bouw & Services BV bleef voor een aantal corporaties en locale overheden actief op het gebied van mutaties/onderhoud aan woningen en andere gebouwen. In 2016 werden gestart en/of opgeleverd: 32 renovatiewoningen Liniekwartier Breda, de vernieuwbouw van de apotheek aan de Kennedylaan in Roosendaal, de nieuwe winkelunits Tussen de Markten in Roosendaal, de vernieuwbouw van Paarden Sport Centrum Den Goubergh in Roosendaal, het groot onderhoud (in samenwerking met BVR Bouw Gorinchem BV) van 103 woningen in de Beverwaard en niet te vergeten de transformatie van de 100 jaar oude, monumentale technische school in Dordrecht naar appartementengebouw de ‘Nieuwe LTS’.

Rasenberg Bouw BV verrichtte voor ProRail diverse werkzaamheden aan en op de NS Stations in Bergen op Zoom, Barendrecht, Leiden en Utrecht. In Etten-Leur werden 12 nieuwbouwwoningen gebouwd (plan Vincent van Gogh) en werd Paviljoen De Turfvaart opgeleverd. In Rotterdam renoveerde/verbouwde de werkmaatschappij het McDonald’s restaurant Rotterdam-Charlois.

Projecten van BVR Bouw Gorinchem BV die in 2016 werden gestart en/of opgeleverd waren o.a. de bouw van diverse trafostations in Dordrecht, Oostzaan, Utrecht, Pernis en in de Waalhaven, alsook de bouw van 10 woningen in Veen. Gestart werd eveneens in Rucphen met de bouw van de MultiFunctionele Accommodatie voor de gemeente. In opdracht van Joulz werden in 2016 zo’n 860 MS-ruimten (middenspanningsruimten) en Gas Regel Stations geïnspecteerd. Aansluitend werden de geïnventariseerde onderhoudswerkzaamheden verricht.

Toekomst
Het vertrouwen van opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers, relaties en medewerkers in BVR Groep BV bleef ook in 2016 onveranderd groot. Met een zeer goed gevulde orderportefeuille voor 2017 ziet de bouwgroep de toekomst positief tegemoet. De meerjarenvisie en de daaruit voortvloeiende strategische doelstellingen op het gebied van stabiliteit, vernieuwing en samenwerking (partnerprojecten) vormen met inachtneming van een paar kleine bijstellingen ook in 2017 de basis voor de bedrijfsvoering. Met de oprichting van BVR VastgoedOntwikkeling BV is het groepsaanbod aanzienlijk uitgebreid. Hierdoor is BVR Groep BV in staat zich als marktspeler nog beter van vergelijkbare bouwbedrijven te onderscheiden.