BVR Groep BV presenteert  Jaarverslag 2015

Met een netto-omzet van bijna 29 miljoen euro en een nettowinst van ruim 106.000 euro schrijft BVR Groep BV na de start in 2013 voor de derde keer op rij zwarte cijfers. Toch gaat 2015 de geschiedenis in als een jaar van uitersten. Want naast diverse hoogtepunten waren er ook tegenvallers. De omzet en daarmee de winst bleven namelijk achter bij de prognose en verwachtingen voor 2015. De oorzaak lag bij een aantal projecten dat werd uitgesteld. Positief aan deze ontwikkeling is daarentegen dat de orderportefeuille voor dit jaar extra is gevuld. Niet voor niets ziet de directie van BVR Groep BV 2016 dan ook zeer positief tegemoet.

BVR Bouw Gorinchem BV
Na de overname van Rasenberg Bouw BV uit Breda in 2014 kende ook 2015 een belangrijke uitbreiding van de bouwgroep door de start van BVR Bouw Gorinchem BV in oktober jl. Dit werd mogelijk na de overname van de activiteiten van het ter ziele gegane Aannemersbedrijf H. Pellikaan BV uit Gorinchem. Voor BVR Groep BV betekent de overname een vergroting van zowel werkgebied als expertise. BVR Bouw Gorinchem BV zorgt namelijk voor een belangrijke nieuwe groep opdrachtgevers: de energiebedrijven Stedin, Joulz, TenneT en Eneco.

Nieuwe huisvesting
Een belangrijke ontwikkeling vormde medio 2015 de aankoop van het bedrijfspand aan de Ettenseweg 48 te Roosendaal. Suijkerbuijk Bouw & Services tekende voor de ingrijpende renovatie, zowel bouwkundig als installatietechnisch. Hiermee beschikt BVR Groep BV voor de komende jaren niet alleen over eigen huisvesting, maar ook over een pand dat aan alle hedendaagse eisen voldoet. Het nieuwe bedrijfsonderkomen telt ruim 60 werkplekken, diverse spreekruimten, een grote bedrijfskantine, een reproruimte, een ruimte voor de ICT server, een kantoor en opslagruimte voor de materieeldienst, alsook een machinale werkplaats. Aan de Ettenseweg 48 zijn gehuisvest: BVR Groep BV, BVR Bouw BV en Suijkerbuijk Bouw & Services BV. Rasenberg Bouw BV is gevestigd aan de Brugsteen 9 te Breda, BVR Bouw Gorinchem BV aan Avelingen-West 49 te Gorinchem.

Familiebedrijf
Het jaarverslag kreeg als thema mee: Familiebedrijf | Innovatief, betrokken en betrouwbaar. Na de thema’s ‘BVR+ Concepten’ in het jaarverslag 2013 en ‘Totaalbouw’ in 2014, werd het tijd voor een kijkje achter de schermen. Een aantal personeelsleden, een partner, maar ook een aandeelhouder staan o.a. stil bij het thema. Korte lijnen, een grotere betrokkenheid van medewerkers bij het bedrijf en andersom, meer aandacht voor innovatie én de motivatie van iedereen om gezamenlijk aan de toekomst van het bedrijf te werken, vormen de rode draad van de in maart 2013 door onze families (Vromans en Suijkerbuijk) opgestarte bouwgroep.

Hoogtepunten
In 2015 waren er diverse hoogtepunten. Zo bouwde BVR Bouw BV wederom diverse WeBuildHomes woningen in Den Haag en Amsterdam, alsook de Nul-op-de-Meter woningen van het NiaNesto project in Utrecht. Grote projecten die deze werkmaatschappij in 2015 startte/opleverde waren brede school ‘De Coevering’ in Geldrop en het Da Vinci College en Woonzorgvoorziening ‘t Zand in Roosendaal. Suijkerbuijk Bouw & Services bleef voor een aantal corporaties en lokale overheden actief op het gebied van mutaties/onderhoud aan woningen en andere gebouwen. Twee bijzondere projecten waren de bouw van het nieuwe McDonald’s restaurant aan de Coolsingel in Rotterdam (mooiste McDonald’s restaurant ter wereld!) en de renovatie/restauratie en (ver)nieuwbouw van de (monumentale) kantoren van Suiker Unie in Dinteloord. Rasenberg Bouw BV was voor lokale overheden en corporaties actief op het gebied van onderhoud en renovatie, herbouwde Paviljoen de Turfvaart in Etten-Leur en verrichtte voor ProRail diverse werkzaamheden aan en op de NS Stations in Bergen op Zoom, Barendrecht en Utrecht. BVR Bouw Gorinchem BV wist het merendeel van de lopende projecten van het failliete Aannemersbedrijf H. Pellikaan BV te verwerven en startte in de laatste twee maanden van 2015 met de afbouw ervan. Hiertoe behoort o.a. een aantal belangrijke projecten voor energiebedrijven.

Toekomst
Het vertrouwen van opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers, relaties en medewerkers in BVR Groep BV bleef ook in 2015 onveranderd groot. Met een goed gevulde orderportefeuille voor 2016 ziet de bouwgroep de toekomst positief tegemoet. De begin 2015 gepresenteerde meerjarenvisie en de daaruit voortvloeiende strategische doelstellingen op het gebied van stabiliteit, vernieuwing en samenwerking (partnerprojecten) vormen met inachtneming van een paar kleine bijstellingen ook in 2016 de basis voor de bedrijfsvoering. Zoals gezegd gebeurt dit inmiddels vanuit een geheel eigen bedrijfsonderkomen en is het groepsaanbod, mede door de expertises van de werkmaatschappijen Rasenberg Bouw BV (o.a. ProRail) en BV Bouw Gorinchem BV (Stedin, Joulz, TenneT en Eneco) breder dan die van vergelijkbare bouwbedrijven.

Het volledige jaarverslag is te vinden op /familiebedrijf