BVR Groep BV presenteert jaarverslag 2014

Met een netto-omzet van ruim 22 miljoen euro en een netto-winst van ruim 150.000 euro schrijft BVR Groep BV opnieuw zwarte cijfers. Na de vliegende start in 2013 stond één ding vast: in 2014 zou van een zekere terugloop in opdrachten sprake zijn. Die voorspelling kwam uit. De terugloop hield zelfs langer aan dan verwacht. Dankzij echter de gezamenlijke inzet van directie en medewerkers werden in het laatste kwartaal belangrijke bouw, renovatie- en onderhoudsopdrachten verworven. Dit resulteerde niet alleen in een positief resultaat voor 2014, maar zorgde er ook voor dat BVR Groep BV een stevige brug naar 2015 kon slaan.

Rasenberg Bouw BV Een belangrijke ontwikkeling vormde de overname van collega-bouwbedrijf Rasenberg Bouw BV uit Breda op 11 februari 2014. De overname vond plaats nadat Rasenberg Holding BV even daarvoor ter ziele ging. Voor BVR Groep BV betekent de overname een verrijking en uitbreiding van het totale aanbod. Door het vrij diverse werkterrein van Rasenberg Bouw BV voert BVR Groep BV nu ook opdrachten uit voor o.a. ProRail en bedrijven in de foodsector. Rasenberg Bouw BV is naast BVR Bouw BV en Suijkerbuijk Bouw & Services BV de derde werkmaatschappij van de bouwgroep.

Volwassen bedrijf
Hoewel de behoefte aan nieuwe opdrachten in 2014 groot was, is niet alle energie in acquisitie gestoken. In plaats daarvan is de aandacht verdeeld over meerdere belangrijke punten van aandacht en actie. Zo was er veel aandacht voor de medewerkers als gevolg van de schommelingen in de werkzaamheden, zijn diverse certificaten op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieu (opnieuw) behaald, o.a. CO2 Prestatieladder niveau 5 en ISO 14001, en was er daarnaast aandacht voor het verbeteren van de samenwerking met onderaannemers en externe financiers. Het is deze volwassen manier van werken waarbij lange termijn denken uitgangspunt is en het beleid erop is gericht een stabiele organisatie te creëren met veel aandacht voor medewerkers en zakenpartners. Bovendien is er volop aandacht voor innovatie en vernieuwing (ICB, BVR Plus).

Thema
Het jaarverslag kreeg als thema mee: Totaalbouw | Design Build Construct Finance en Maintain. Een terechte keuze. Want door de prima samenwerking met een aantal beleggers nam de toegevoegde waarde van BVR Groep BV als totaalbouwer in de afgelopen periode toe, terwijl tevens de rol als marktspeler werd uitgebouwd en verstevigd. Alle ingrediënten die namelijk nodig zijn om totaalproducten te realiseren, dus ontwerp, engineering, bouw, onderhoud én financiering, worden in de gesprekken met opdrachtgevers meegenomen en meegewogen bij de beoordeling van projecten.

Hoogtepunten
In 2014 waren er diverse hoogtepunten. Zo leverde BVR Bouw BV in maart Verpleeghuis Landrijt in Eindhoven op. Een bijzondere architectuur werd hier gecombineerd met een hoog duurzaamheidsgehalte met warmte(terug)winning via de bodem en vloerverwarming in alle gebouwen. Gaandeweg het jaar werden ook de eerste WeBuildHomes woningen opgeleverd en zagen 11 Nul op de Meter woningen in Utrecht het levenslicht. Rasenberg Bouw BV bouwde voor NS in Woerden een ondergrondse fietsenstalling met inpandige rijwielhandel, een bovendek en bloemenshop. Het design & construct light project werd medio 2014 opgeleverd. Suijkerbuijk Bouw & Services BV realiseerde de verbouw en nieuwbouw van het kantoorgebouw van Rabobank Roosendaal-Woensdrecht en startte met een reeks remodelingprojecten voor McDonalds Nederland. In oktober begon BVR Bouw BV met de verbouw en nieuwbouw van het Da Vinci College aan de Bovendonk in Roosendaal. De sloopwerkzaamheden zouden tot het begin van 2015 duren. De bouwactiviteiten vinden plaats in 2015. De oplevering staat gepland voor begin tweede kwartaal 2016. Bijzonder aan het project is dat VMBO-leerlingen worden betrokken bij de bouw van hun eigen school.

Toekomst
Het vertrouwen van opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers, relaties en medewerkers in BVR Groep BV bleef ook in 2014 onveranderd groot. Met een goed gevulde orderportefeuille voor 2015 ziet de bouwgroep de toekomst positief tegemoet. Op het gebied van beleid en organisatie is ruime aandacht besteed aan evaluatie en bezinning. In dat verlengde is het beleid voor 2015 en verder uitgestippeld. Naast een meerjarenvisie op de ontwikkelingen binnen branche en bedrijf is een aantal strategische doelstellingen geformuleerd dat stabiliteit, vernieuwing en samenwerking (partnerprojecten) centraal stelt. Kortom, BVR Groep BV is klaar voor de toekomst.

Het volledige jaarverslag is te vinden op /totaalbouw