BVR Corona-update

Uiteraard houden de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 ons continu bezig.

We richten ons erop om de continuïteit van de bouwprojecten te waarborgen en de interne organisatie in goede banen te leiden. Mede door uw medewerking lukt dat. We vinden het belangrijk om u te laten weten dat we als samenwerkingspartner en werkgever onze verantwoordelijkheid nemen. Om die reden volgen we op onze kantoren en bouwplaatsen de adviezen en voorschriften die de overheid en RIVM ons aanreiken.

Onze kantoren in Roosendaal en Gorinchem blijven open en bereikbaar zoals u van ons gewend bent. Op onze kantoren en bouwplaatsen zijn op basis van de huidige RIVM adviezen en voorschriften de nodige maatregelen genomen om de veiligheid van uw en onze medewerkers te waarborgen. Op die manier hopen we te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt.

Als BVR Groep hebben we onder andere de volgende maatregelen getroffen:

  • Het beschikbaar hebben van voldoende middelen om aan de door het RIVM aangegeven (hygiëne)regels te voldoen.
  • Er is extra aandacht voor hygiëne van de totale werkomgeving.
  • Er vindt extra schoonmaak plaats van bouwplaatsvoorzieningen en kantoren.
  • Daar waar mogelijk werken onze medewerkers vanuit huis.
  • De fysieke contactmomenten worden zoveel als mogelijk beperkt.
  • Met behulp van moderne hulpmiddelen zoals Microsoft Teams, Skype e.d. of per telefoon vinden overleggen plaats, zodat de werkzaamheden doorgang kunnen vinden.
  • Op kantoor en op de projecten wordt in kleine ploegen en shifts gegeten.
  • De onderlinge afstand bij werkzaamheden is minimaal 1,5 m1,
  • We spreken elkaar aan op ongepast gedrag,

Als u voorstellen heeft om de werkomstandigheden onder de huidige problematiek (nog) verder te verbeteren en/ of veiliger te maken, dan houden we ons voor uw tips aanbevolen.

Namens al onze medewerkers wensen we u en de uwen het allerbeste toe, waarbij we voor iedereen hopen op een genormaliseerde privé- en werksituatie. We danken u, uw medewerkers en ook onze medewerkers voor hun constructieve opstelling!

Tonny Vromans & Peter Suijkerbuijk