BVR Bouw en BVR Bouw Rasenberg samengevoegd

Met ingang van 2021 zijn BVR Bouw BV en BVR Bouw Rasenberg BV samengevoegd en gaan beide werkmaatschappijen samen verder als BVR Bouw BV. De eerdere bedrijfsleiders, Kees Pasveer en Rob Scherrenberg, zijn  daarmee samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de ‘nieuwe’ werkmaatschappij. Met de beide bedrijfsleiders staan we stil bij de aanleiding, de onderlinge taakverdeling en de plannen naar de toekomst.

Synergie
De aanleiding voor de samenvoeging voert terug naar de in de afgelopen jaren toegenomen overeenkomsten qua projecten, alsook naar de intensivering van de samenwerking. Rob Scherrenberg: “Met vier  werkmaatschappijen was het mogelijk een brede doelgroep te bedienen. Intern hadden we daarom afspraken over de verdeling van projecten tussen de verschillende bouw- en onderhoudsbedrijven. Op zich niks mis mee, maar we kwamen erachter dat BVR Bouw en BVR Bouw Rasenberg veel gemeen hadden. Enkele specifiekere klussen uitgezonderd. Er was dus sprake van een overlappend gebied. Wij waren en zijn van mening dat je elkaar in dat geval beter kunt versterken, dan beconcurreren.” Kees Pasveer daarover: “Niet alleen was het een praktische beslissing, ook uit strategisch oogpunt is het een goed besluit. Want wat we nu ook merken en zien, is het voordeel van de synergie, omdat we door de samengevoegde en geïntegreerde kennis en kunde (nog) beter dan voorheen in staat zijn aan een beter bouwproces bij te dragen. In dat opzicht maakt één plus één niet twee, maar drie. En last but not least, de samenvoeging heeft ook in een grotere flexibiliteit geresulteerd.”

Taakverdeling
Over de taakverdeling hoefde niet lang te worden nagedacht. Want waar Rob Scherrenberg de voorkeur geeft aan relatiebeheer en acquisitie houdt Kees Pasveer zich vooral bezig met de productie van BVR Bouw. Naast hun dagelijkse werkzaamheden verrichten beiden ook nog andere taken binnen BVR. Zo is Kees Pasveer o.a. voorzitter van het bedrijfsbureau en trekt Rob Scherrenberg de kar van de werkgroep BVR Interactief Bouwproces  ( (BIB).

Toekomst
Met een voor 250 miljoen euro aan te realiseren projecten gevulde orderportefeuille hoeft de BVR Groep, BVR Bouw BV in het bijzonder, niet in te zitten over toekomstige bouwopdrachten. Alleen al in 2021 genereert de werkmaatschappij naar verwachting een omzet van 40 miljoen euro. Kees Pasveer: “Omdat de orderportefeuille vooral uit woningbouwprojecten bestaat en BVR daarnaast ook een reputatie heeft op te houden als bouwer, al dan niet in bouwteamverband, van projecten voor sectoren als de zorg en het onderwijs, is het zaak dat we ons ook in die segmenten op de markt blijven richten. Aandacht voor duurzaamheid en milieu is hierbij een  belangrijk gegeven. Als bouwer wordt er op deze gebieden steeds meer van je gevraagd. Tegelijkertijd wijzen wij bij de voorbereiding van projecten op zaken als beste bouwmethode en aanpak voor het betreffende project. Architecten en ontwikkelaars kunnen hier veel baat bij hebben, maar doen dat wat ons betreft nog te weinig.” Rob Scherrenberg tot slot: “Om de kwaliteit te leveren die we willen leveren, is het zaak met de juiste partners  samen te werken. Uiteraard spelen inkoopkosten een rol, maar moet het naar onze mening niet gaan om de laagste prijs, maar om de laagste kosten. Daarmee werk je niet alleen aan partnership, maar ook aan de gezamenlijke toegevoegde waarde die we ontwikkelaars, architecten en opdrachtgevers in het voortraject en op de bouwplaats kunnen bieden. Gericht samenwerken en wederzijds vertrouwen vormen in de bouw nu eenmaal nog steeds dé basis voor het succesvol realiseren van projecten.”