Beverwaard Fase 3 van start

De derde fase van het groot onderhoud in Beverwaard, wederom in opdracht van Woonbron, ging op 3 april jl. van start. Dat gebeurde o.a. met de plaatsing van het ketenpark midden in de wijk. Tevens zijn de eerste steigers geplaatst, zodat de werkzaamheden aan buitengevels en daken reeds tijdens de Coronacrisis kunnen plaatsvinden. De bewoners zijn van tevoren zorgvuldig geïnformeerd over de omgang met de werklieden. Een aantal bewoners bracht spontaan een attentie naar de keet om de mannen een hart onder de riem te steken.

Bouwteam
Het groot onderhoudsproject, ‘fase 3 Hoogstad’ genaamd, wordt gerealiseerd in bouwteamverband. Suijkerbuijk Bouw & Services en BVR Bouw Gorinchem hebben op die manier in nauwe samenwerking met Woonbron de onderdelen van de verschillende typen woningen goed op elkaar af kunnen stemmen. Het doel is de woningen te verduurzamen, zodat deze weer jaren mee kunnen. Eind maart is gestart met het plaatsen van de steigers. De multiplex betimmeringen worden vervangen door onderhoudsarm Rockpanel. Het project telt 4 blokken. Naast een basiskleur voor alle woningen wordt er een contrastkleur toegepast bij de verschillende blokken. Deze wordt als strook tussen de kozijnen verwerkt.

Daken
De daken krijgen een hogere isolatiewaarde. Daarom wordt op het bestaande dakbeschot een geïsoleerde renovatiedakplaat aangebracht waarop nieuwe pannen worden geplaatst. Aansluitingen en detailleringen zijn door het bouwteam afgestemd met de onderaannemers. Extra isolatie wordt niet alleen aangebracht op de schuine daken, maar ook op de platte daken. Deze worden vervolgens van nieuwe dakbedekking (toplaag) voorzien. Momenteel worden ook  raamdorpels, scheuren en kapotte stenen vervangen en opgeknapt. Tevens worden dilataties opnieuw gekit. Naast dit alles worden de installaties en goten die ermee samenhangen aangepast en vernieuwd, zoals de dakgoten, HWA’s en doorvoeren door het dak. Binnenkort wordt begonnen met het aanbrengen van de kunststof kozijnen.