10 kV Station Jan Wapstraat Den Haag opgeleverd

Eind september 2019 begon BVR Bouw Gorinchem in opdracht van Stedin met de ingrijpende verbouwing/aanpassing van het 10 kV Station aan de Jan Wapstraat in Den Haag.

De oplevering stond gepland voor eind december 2019. Dit is in principe ook gebeurd, zij het dat niet alle werkzaamheden konden worden uitgevoerd. Een deel van de hoogspanningsinstallatie wordt namelijk pas in het eerste kwartaal van 2021 geplaatst, omdat het demonteren van de huidige installatie ongeveer een jaar in beslag neemt. Het werk bestond o.a. uit het slopen van bestaande wanden, het aanbrengen van een staalconstructie onder de begane grondvloer, waarin weer een lange sleufsparing is aangebracht.

Verder zijn binnen kozijnen vervangen. Door de gewijzigde indeling van het gebouw (nieuwe binnenwanden geplaatst) zijn tevens nieuwe buitenkozijnen en ventilatieroosters aangebracht. Ook zijn overbodige sparingen in vloeren en wanden gedicht, vloeren opgeknapt en wanden en plafonds gesausd. Een aantal bestaande elektrische installaties is verwijderd en vervangen door nieuwe.