Welkom

BVR Groep BV is een innovatieve, vernieuwende en no-nonsense bouwgroep die op veel terreinen van de bouwnijverheid actief is: vastgoedontwikkeling, transformatie, woningbouw, utiliteitsbouw, herstructurering, stadsvernieuwing, renovatie, restauratie, mutatie- en meerjarenonderhoud en nazorg. Het familiebedrijf realiseert projecten in opdracht, maar ook in bouwteamverband en op eigen initiatief. Het werkgebied omvat de regio’s Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Gelderland.

Een onderscheidende bouwgroep

De bouwgroep onderscheidt zich in de markt niet alleen op het gebied van duurzame samenwerking, flexibiliteit, daadkracht en innovatie, maar ook op het gebied van totaalbouwprojecten. Niet in de laatste plaats vanwege de initiërende en vernieuwende manier van werken die o.a. conceptueel opereren centraal stelt. Grote maatschappelijke betrokkenheid, ervaring, expertise, gedegen kennis van de markt en vertrouwen, maken BVR Groep BV tot een ideale partner voor o.a. gemeenten, woningbouwcorporaties, opdrachtgevers uit de industrie en vervoerssector, energiebedrijven, projectontwikkelaars, beleggers en collega-bouwbedrijven.