Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het bericht dat onze gewaardeerde medewerker en collega Jeremy Ronde op 30 september 2019 op een leeftijd van 47 jaar is overleden. Jeremy was bij ons werkzaam als Projectontwikkelaar binnen BVR VastgoedOntwikkeling BV.

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, dochter, familie en vrienden. Wij wensen hen heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Directie en medewerkers BVR Groep BV

Welkom

BVR Groep BV is een innovatieve, vernieuwende en no-nonsense bouwgroep die op veel terreinen van de bouwnijverheid actief is: vastgoedontwikkeling, transformatie, woningbouw, utiliteitsbouw, herstructurering, stadsvernieuwing, renovatie, restauratie, mutatie- en meerjarenonderhoud en nazorg. Het familiebedrijf realiseert projecten in opdracht, maar ook in bouwteamverband en op eigen initiatief. Het werkgebied omvat de regio’s Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Gelderland.

Een onderscheidende bouwgroep

De bouwgroep onderscheidt zich in de markt niet alleen op het gebied van duurzame samenwerking, flexibiliteit, daadkracht en innovatie, maar ook op het gebied van totaalbouwprojecten. Niet in de laatste plaats vanwege de initiërende en vernieuwende manier van werken die o.a. conceptueel opereren centraal stelt. Grote maatschappelijke betrokkenheid, ervaring, expertise, gedegen kennis van de markt en vertrouwen, maken BVR Groep BV tot een ideale partner voor o.a. gemeenten, woningbouwcorporaties, opdrachtgevers uit de industrie en vervoerssector, energiebedrijven, projectontwikkelaars, beleggers en collega-bouwbedrijven.