BVR Bouw Gorinchem BV

BVR Bouw Gorinchem BV is een allround bouwbedrijf met ruime ervaring en know how en maakt deel uit van BVR Groep BV. Het moderne, solide en no-nonsens bouwbedrijf is op veel terreinen van de bouwnijverheid actief: woningbouw, utiliteitsbouw, herstructurering, stadsvernieuwing, renovatie, restauratie en onderhoud. Bovendien heeft het bedrijf een bijzondere staat van dienst, want naast genoemde disciplines is deze werkmaatschappij ook actief voor de energiebedrijven Stedin, Joulz, TenneT en Eneco. Daarmee behoort BVR Bouw Gorinchem BV tot de selecte groep bouwbedrijven die voor genoemde energiebedrijven
mag werken.

Door als werkmaatschappij gebruik te maken van de gezamenlijke faciliteiten, activiteiten en expertise van BVR Groep BV kunnen projecten zowel in opdracht als in bouwteamverband en op eigen initiatief worden gerealiseerd. Het werkgebied omvat de regio’s Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland.

Woningbouw BVR Groep Gorinchem BV

Woningbouw

Als ervaren bouwer heeft BVR Bouw Gorinchem BV uiteenlopende woningbouwprojecten gerealiseerd, variërend van onderhoud en renovatie tot nieuwbouw. Rijwoningen, vrijstaande woningen, appartementen, villa’s, maar ook Nul-op-de-Meter-woningen van BVR Groep BV zagen het levenslicht. Bovendien is de combinatie van woningbouw met  bedrijfs(verzamel)gebouwen en/of andere (commerciële) ruimten voor het bouwbedrijf geen onbekend terrein.

Utiliteitsbouw

Utiliteitsbouw

Het aantal branches waarvoor utiliteitsbouwprojecten gerealiseerd zijn, is legio. Diverse kantoor- en bedrijfs(verzamel)gebouwen, productieruimten, opslagloodsen, fabriekshallen, magazijnen, sportcomplexen, maar ook commerciële units, winkels en showrooms zijn daarvan het levende bewijs, want of het nu gaat om een groot- of kleinschalig project, BVR Bouw Gorinchem BV heeft alle kennis en ervaring in huis om de realisatie van utiliteitsbouwprojecten tot een goed einde te brengen.

IMG_3502

Onderhoud en renovatie

Binnen het totaalpakket van BVR Groep BV is vooral Suijkerbuijk Bouw & Services BV actief op het gebied van (meerjaren)onderhoud, renovatie en restauratie. Hiervoor is een uitgebreid pakket aan vastgoeddiensten ontwikkeld waarmee recht wordt gedaan aan het groepsstreven de markt vanuit een allround aanpak van dienst te zijn. Op kleinere schaal voeren ook de overige werkmaatschappijen soortgelijke werkzaamheden uit. Daarom zijn onderhoud en renovatie BVR Bouw Gorinchem BV niet vreemd en worden deze meer dan eens in combinatie met (ver)nieuwbouw uitgevoerd. Gevraagd en ongevraagd advies, in algemene zin, dan wel met oog voor klantspecifieke wensen en eisen, kenmerken het bouwbedrijf in hoge mate.

Bouwen-aan-energie_IMG_3545

Werken voor energiebedrijven

Werken voor energiebedrijven is niet elk bouwbedrijf gegeven. BVR Bouw Gorinchem BV is al langere tijd voor Stedin, Joulz, TenneT en Eneco actief. Naast zeer hoge veiligheidseisen en specifiek vakmanschap speelt het plan van aanpak een belangrijke rol bij de verwerving van projecten. Dit is immers direct van invloed op de beoogde kwaliteit. Niet voor niets speelt naast de geoffreerde prijs ook de ‘wegingsfactor kwaliteit’ een medebepalende rol binnen het aanbestedingstraject. Energiebedrijven hanteren hiervoor strenge criteria. Zo worden niet alleen aan de uitvoering van het werk, maar ook aan communicatie, coördinatie, risico analyse, veiligheid en planning hoge eisen gesteld. Verder zijn ervaring, in algemene zin én projectspecifiek, alsook kwaliteitsborging (kwaliteitsmanagementsysteem) belangrijke graadmeters voor beoordelaars.

De werkzaamheden die BVR Bouw Gorinchem BV voor energiebedrijven verricht, variëren van onderhoud en renovatie tot nieuwbouw. Tevens wordt onderscheid gemaakt tussen laag-, midden- en hoogspanningsprojecten en zgn. GOS-projecten.