MVO

BVR Groep BV neemt niet alleen deel aan de samenleving, maar wil tevens bijdragen aan de verdere verduurzaming van de maatschappij. De bouwgroep is zich ervan bewust dat bouwactiviteiten ecologische en sociale veranderingen teweeg brengen in zowel positieve als negatieve zin. De projecten die gerealiseerd worden, zijn dus mede bepalend voor de kwaliteit van de leefomgeving nu en in de toekomst.

Balans in maatschappelijk verantwoord ondernemen

Om deze kwaliteit te waarborgen is maatschappelijk verantwoord ondernemen als vast speerpunt in de bedrijfsvoering opgenomen. In dat verlengde zijn de bedrijfsactiviteiten gericht op het toevoegen van extra waarde aan de elementen People, Planet en Profit. Dit gebeurt door steeds opnieuw naar de juiste belans te zoeken en daarover met stakeholders in overleg te blijven. Belangrijk hierbij is het besef dat maatschappelijk verantwoord ondernemen verankerd is in alle bedrijfsprocessen en er dus met de verschillende, soms tegenstrijdige belangen van stakeholders rekening moet worden gehouden. Bovendien ziet BVR Groep BV maatschappelijk verantwoord ondernemen als proces en niet als eindbestemming. Niet in de laatste plaats, omdat doelen in de tijd en door nieuwe bedrijfsbeslissingen (kunnen) veranderen.

People, Planet, Profit

Op basis van goede arbeidsvoorwaarden en door de medewerker als mens centraal te stellen, probeert BVR Groep BV voortdurend het verschil te maken door de elementen People, Planet, Profit op een harmonieuze wijze te combineren. Dit gebeurt door alert te blijven en ervoor te zorgen dat mens en milieu niet de dupe worden van winstdoelstellingen. Andersom mag het winstkenmerk als essentieel onderdeel van ontwikkeling evenmin verwaarloosd worden. Kortom, meerwaarde creëren door de juiste mix op sociaal (people), ecologisch (planet) en economisch (profit) gebied te bewerkstelligen.

People

Door innovaties als BVR Plus Concepten en Inno Concept Bouwen, maar ook door het opleiden en begeleiden van leerlingen op bouwplaatsen en het bijdragen aan de arbeidsmogelijkheden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Social Return On Investment), tracht BVR Groep BV een meerwaarde te zijn voor klanten, medewerkers, co-makers en andere stakeholders.

Planet

Milieuvriendelijk en milieubewust denken en doen, hebben prioriteit. Dit komt o.a. tot uiting in de behaalde certificaten en erkenningen: CO2-prestatieladder niveau 5, ISO 9001, ISO 14001, FSC en VCA**.

Profit

BVR Groep BV spreekt liever over de P van prosperity (welvaart), omdat een gezond bedrijf direct en indirect bijdraagt aan de verspreiding van welvaart onder alle partners, klanten, medewerkers en co-makers.