KAM / MVO / Certificering

Om de kwaliteit van het bouwproces, de goede arbeidsomstandigheden en de zorg voor het milieu te waarborgen en te verbeteren, maakt BVR Groep BV bij de bedrijfsvoering gebruik van een Kwaliteits-, Arbo- en Milieumanagementsysteem (KAM). De hoofddoelstellingen van het beleid voeren terug naar dit systeem en vormen tevens de basis voor alle inspanningen en activiteiten die in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) worden gedaan. Het KAM-systeem maakt de organisatie en werkwijze van BVR Groep BV transparant voor zowel medewerkers als externe stakeholders.

Certificaten BVR Groep

Om aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid te voldoen, beschikt BVR Groep BV over de volgende certificaten: ISO 9001, ISO 14001, FSC, VCA**, CO2 Prestatieladder niveau 5, BTR, Bewuste Bouwers en Excellent Concept. Tevens is de bouwgroep Erkend Leerbedrijf (Fundeon en Ecabo) en aangesloten bij de Stichting Klantgericht Bouwen. Verder is het mogelijk de BREEAM NL richtlijn als ondersteuning van het bouwproces in te zetten. Hiervoor is een BREEAM-expert in huis.

Meer over KAM Meer over MVO Meer over certificeringen BVR Groep BV